Градът | 09 Септември 2013, 11:26

Заработи пречиствателната станция на гр. Лозница