Градът | 04 Септември 2013, 13:59

В с. Стожер започна строителството на регионалното депо на Добрич