Градът | 28 Август 2013, 12:23

Рехабилитирани са 14 км пътни връзки от Варна към Шумен и Добрич