Градът | 27 Август 2013, 15:28

1000 метра на ден железен път полагат по жп линията Церковски – Карнобат