Градът | 23 Август 2013, 11:17

Започна строителство на пречиствателната станция на Стамболийски