Градът | 22 Август 2013, 14:05

Летището край с. Кондофрей става обект от регионално значение