Градът | 21 Август 2013, 14:11

Строителството на Северната скоростна тангента ще може да се финансира по ОПРР