Градът | 19 Август 2013, 16:19

Първомай изгражда канализационна мрежа и пречиствателна станция