Градът | 19 Август 2013, 12:00

Приключи корекцията на р. Стряма в Раковски