Градът | 08 Август 2013, 17:12

Започват одити на новите магистрали

Обектите са разделени в пет обособени позиции