Градът | 07 Август 2013, 12:02

Областната управа на Видин ускорява изграждането на регионалното депо за отпадъци