Градът | 02 Август 2013, 08:24

17 кандидати за ремонт на електромрежата за битови абонати в София