Градът | 22 Юли 2013, 13:29

НСА търси изпълнител на локална оптична мрежа