Градът | 18 Юли 2013, 14:55

Пътни и жп проекти са във фокуса на областната стратегия за развитие на Враца до 2020 г.