Градът | 04 Юли 2013, 16:07

Българска компания рехабилитира тръбопроводи в Казахстан