Градът | 25 Юни 2013, 16:02

Изцяло подновени са 98 км от жп трасето между Церковски и Бургас