Градът | 29 Април 2013, 13:10

Гръцко обединение ще строи софийския завод за механично-биологично третиране