Градът | 17 Април 2013, 11:00

Приключиха конкурсите за избор на строител и надзор за водния цикъл на Сливен