Градът | 12 Април 2013, 11:53

Коригират коритото на река Стряма в Раковски по европейски проект