Градът | 04 Април 2013, 13:44

По ОПРР са рехабилитирани над 9 км от пътя Перник - Стрезимировци