Градът | 04 Април 2013, 10:55

Нова подпорна стена защитава Троян от р. Бели Осъм