Градът | 28 Март 2013, 09:36

Пет ценови оферти са отворени за ремонта на гара Пазарджик