Градът | 07 Март 2013, 14:20

Още три метростанции са оборудвани с асансьори за инвалиди