Градът | 01 Март 2013, 10:13

С интелигентни граници Европейският съюз подобрява мобилността и сигурността