Градът | 06 Февруари 2013, 14:13

България има две стратегически цели в газовата област