Градът | 03 Януари 2013, 13:19

Интерконекторните връзки ще развият газовия пазар в България