Градът | 18 Декември 2012, 10:42

София търси финансиране за 21 големи пътни обекта