Градът | 05 Декември 2012, 14:45

Тунелът Троян - Христо Даново става приоритет в плановете на Южен централен район до 2020 г.