Градът | 03 Декември 2012, 13:22

Променя се подходът на работа по наредбата за проектиране на пречиствателни станции