Градът | 21 Ноември 2012, 09:03

Избират консултант за подготовката на програма "Транспорт" до 2020 г.