Градът | 02 Ноември 2012, 13:26

Отпада разрешението за строеж при битовата газификация