Градът | 29 Октомври 2012, 13:37

Плевен черпи американски опит в пречистване на водите и управлението на отпадъците