Градът | 19 Октомври 2012, 10:28

Управлението на водната инфраструктура е тема на кръгла маса в Пловдив