Градът | 17 Октомври 2012, 15:24

Специална методика ще мери енергийните спестявания след газификация