Градът | 12 Октомври 2012, 15:34

Зимовникът за кораби на Дунав ще бъде завършен с публично-частно партньорство