Градът | 28 Септември 2012, 12:04

Европа засилва конкурентоспособността на летищата си