Градът | 29 Август 2012, 13:01

Ремонтират 8.5 км третокласен път по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния