Градът | 26 Юли 2012, 14:50

Световната банка ще консултира България при изготвянето на водната стратегия