Градът | 23 Юли 2012, 05:00

"Хидрострой" даде най-ниска цена за изграждането на мост над река Стряма