Градът | 10 Юли 2012, 13:00

Магистрала "Хемус" – приоритет за следващия програмен период