Градът | 10 Юли 2012, 12:41

Осем международни и български компании с интерес към ПЧП на ВиК Плевен