Градът | 18 Юни 2012, 14:24

Над 90% от средствата по програма "Транспорт" са договорени