Градът | 16 Май 2012, 10:01

Водните съоръжения влизат в общ кадастър