Градът | 15 Май 2012, 10:22

Конференция за пристанищна инфраструктура и брегозащита се организира във Варна през юни