Градът | 03 Май 2012, 14:21

С 18 месеца се удължава заемното споразумение за търговия и транспорт с МБВР