Градът | 27 Април 2012, 12:01

Над 1 млн. лв. разлика в офертите за ремонт на бул. "Мария Луиза"