Градът | 19 Април 2012, 15:59

Петима кандидати се конкурират за Интегрирания план за градско развитие на Пловдив