Градът | 19 Април 2012, 10:45

В търга за строителство на обхода на Враца участват седем фирми и обединения