Градът | 12 Април 2012, 15:05

Екоинспекцията в Пазарджик одобри изграждането на регионално депо