Градът | 06 Април 2012, 13:12

Следващата седмица започва строителството на кръстовището при Телевизионната кула